Prádelny a čistírny Náchod a.s.

Prádelny a čistírny Náchod a.s.

Prádelny a čistírny Náchod a.s.
+ 420 491 423 745
obchod@pradelny.cz
 
Provozní doba čistírny
Po – Pá: 6,00 – 20,00 hodin

více informací

Dotace EU

Podpora Evropské unie projektu "Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s."

Společnost Prádelny a čistírny Náchod a.s. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016498 "Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s.".

Projekt společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. je zaměřen na realizaci vybraného opatření, jehož výstupem bude snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, což je cílem programu a Výzvy IV. Účelem projektu je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

V rámci projektu bude provedena náhrada stávajících technologických spotřebičů prádelny – žehlící linky - za novou technologii (vkladač, žehlič, skladač), včetně výměníkového systému + řídícího systému a elektroinstalace. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

dotace eu pradelny